Sigla

Despre noi

Bine ati venit pe site-ul nostru!

Societatea comercială THERMO INVEST S.R.L. Cluj-Napoca este o companie de inginerie aplicată, care işi desfăşoară activitatea în termoenergetică, automatizări industriale şi chimia apei.

Având o concepţie sistemică despre problemele energetice şi utilizând rezultatele obţinute de ştiinţele aplicate, firma noastră oferă clienţilor săi soluţii moderne, fiabile şi economice. În rezolvarea concretă a problemelor ridicate de beneficiarii noştri promovăm şi aplicăm cele mai moderne metode şi soluţii elaborate de marile companii cu profil similar, optimizându-le după caz.

Soluţiile propuse de specialiştii noştrii din departamentul tehnic urmăresc obţinerea unor randamente globale ridicate, astfel diminuându-se semnificativ perioadele de amortizare ale investiţiilor energetice. În vederea majorării eficienţei energetice se integrează în proiecte: sisteme de cogenerare, sisteme de recuperare energie, schimbătoare de căldură recuperative în regim de condensaţie pentru gazele de ardere, acestea fiind corelate cu schema de consum energetic al unităţii beneficiare.

Procesele se gestionează de sisteme de automatizare şi monitorizare moderne, care au ca rol controlul şi oprirea în caz de avarie a instalaţiilor în condiţii de siguranţă, prin urmărirea parametrilor de funcţionare şi acţionarea în consecinţă a elementelor de protecţie şi reglaj. Sistemele de supraveghere, control şi achiziţie date-SCADA permit urmărirea cronologică a tuturor parametrilor din proces, înregistrarea acestora şi monitorizarea lor locală sau la distanţă, integrabile în sistem BMS, astfel facând posibilă determinarea rapidă a eventualelor defecţiuni din sistem şi luarea de măsuri pentru remedierea lor.

În vederea realizării investiţiilor la cheie, societatea noastră oferă activităţi de: antreprenoriat, consultanţă, studii, proiectare şi execuţie. Sfera serviciilor oferite de firma noastră fiind vastă, poate să cuprindă toate etapele: întocmirea studiului tehnico-economic, elaborarea temei de proiectare în funcţie de necesităţile clientului, întocmirea proiectului tehnic de instalaţii termice şi automatizări, a documentaţiilor tehnice pentru licitaţie, a detaliilor de execuţie, a documentaţiilor pentru obţinerea avizelor si autorizaţiilor, documentaţiilor as-built, execuţia instalaţiilor termomecanice, proiectarea şi execuţia echipamentelor termice, livrarea utilajelor specifice, execuţia instalaţiilor de putere şi automatizare, programarea şi configurarea diferitelor tipuri de automate programabile-PLC pentru automatizări industriale, punerea în funcţiune, instruirea personalului de operare al beneficiarului, urmărirea atingerii parametrilor proiectaţi şi asigurarea service-ului.

Proiectare instalaţii termice
Proiectare echipamente termice şi confecţii metalice
Proiectare instalaţii electrice şi automatizare
Construcţii centrale termice
Instalaţii tratare apă
Sistem control activ calitate apă
Prelevare probe şi condiţionare apă
Rezervoare de amestec şi degazare
Sisteme de pompare
Module energetice abur
Module energetice apă caldă
Instalaţii de ardere
Alimentare cu combustibil
Sisteme de recuperare energie
Tubulaturi evacuare gaze arse
Distribuţie şi contorizare abur
Magistrale şi racorduri consumatori
Abur curat pentru industria alimentară
Distribuţie apă caldă
Schimbătoare, preparare acc, expansiune
Instalaţii automatizare
Tablouri de putere şi automatizare
Interfeţe sisteme supraveghere SCADA